Razkrita skrivnost računov za elektriko

Na žalost je tako, da le malokdo v resnici ve, kaj pomenijo vse postavke na računu za elektriko. Nekateri jih ne razumejo, za druge je postavk preprosto preveč, da bi se ukvarjali z njimi.A dejstvo je, da brez tega, da ste pravilno seznanjeni s postavkami na računu za elektriko, ne morete dobro upravljati porabe. Račun je dokument, s katerim se vse začne in na koncu meseca tudi konča. S pomočjo Uršule Krisper iz podjetja Elektro Ljubljana smo za vas pripravili podrobno razčlenitev.Najbolj pomembno pri računu za električno energijo je, da veste, da je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni stroški, ki se iz meseca v mesec ne spreminjajo, so: obračunska moč, mesečno nadomestilo, prispevek po 64.r členu energetskega zakona ter prispevek po 15. členu energetskega zakona. Variabilni del računa, torej tisti, na katerega lahko vplivate, pa je poraba na računu zapisana v enotah kWh. Torej če porabite manj električne energije, posledično vplivate na naslednje postavke, vse naštete se namreč zaračunajo na enoto kWh: mrežnina za uporabo omrežij v času VT (visoka tarifa) in MT (mala tarifa), nadalje energija v času VT (visoka tarifa) in MT (mala tarifa), trošarina in prispevek po 67. členu energetskega zakona.

Da bi se znesek na vašem računu znižal, morate najprej ugotoviti, koliko energije porabite, za kar vam priporočamo na primer beleženje stanja števca ter spremljanje življenjskega ritma. To pomeni, da vsaj približno veste, katera gospodinjska opravila ste opravljali na primer predhodni dan in katere naprave vse so delovale. Naslednji korak je, da ugotovite, koliko energije porabite v času visoke tarife in koliko v času male tarife. VT, torej visoka tarifa, v času katere je električna energija dražja, je vsak delovnik med 6.00 in 22.00, mala tarifa pa med 22.00 in 6.00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. Znatne prihranke je tako mogoče doseči že z zamikom nekaterih opravil, kot so: pranje, sušenje in likanje, v čas male tarife.

Če se vrnemo k spremljanju porabe, je ta koristna že z vidika, da si lahko s sprotnim spremljanjem zagotovite plačilo po dejanski uporabi. Stanje števca lahko operaterju javljate na več načinov. Elektro energija, hčerinsko podjetje Elektro Ljubljana, svojim uporabnikom omogoča, da stanje sporočajo na brezplačne telefonske številke, prek SMS-sporočil ali prek spletnega portala. Pri odjemalcih, ki že imajo vgrajene novodobne števce, se stanje že samodejno odčitava daljinsko.Naprednim uporabnikom ob tem omogočajo tudi storitev »Spremljaj svojo porabo«. Storitev omogoča dostopanje do podatkov o količinah porabljene električne energije, kar pomeni podrobnejše poznavanje preteklega odjema električne energije. Pretekli podatki o porabi so namreč osnova za poznavanje prihodnjih potreb in mogočih ukrepov racionalne rabe energije. Uporabnik lahko v aplikaciji izbere želeno vrsto oskrbe, to pomeni cenika električne energije ter naročeno moč. To sta ključna podatka za vrednotenje. Nato si izbere način prikaza podatkov na 15 minut natančno ali prikaz porabe po posamičnih dneh. V nadaljevanju si odjemalec izbere obdobje, ki ga želi opazovati, vse od dnevne in do mesečne ravni.

Ker si pod številkami težko kaj predstavljamo, se izbrani podatki izrišejo tudi v grafični obliki. Prav graf pove največ: kdaj je bil odjem največji, kdaj najmanjši. Naloga odjemalca je le, da si poskuša beležiti ali vsaj zapomniti, kdaj in katere aparate je uporabljal. To pa je že pravo izhodišče za ukrepanje, ki vodi v učinkovito rabo energije.Poleg tega, da vemo, kdaj porabimo največ električne energije, je torej pomembno tudi, da vemo, kateri aparati so najbolj potratni. Če nam ne uspe po spominu povezati aparatov s podatki o porabi, si lahko pomagamo s priročnim setom, ki je na voljo v poslovalnicah Elektro energije. Z njim lahko izmerite porabo vsake posamezne aparature v svojem domu in nato prilagodite uporabo ali aparat celo zamenjate z novejšim, energetsko bolj učinkovitim.

Ob tem je treba omeniti, da je mogoče s pravimi podatki in dobrim načrtovanjem pri elektriki veliko privarčevati. Čeprav so včasih posamezni zneski na prvi pogled zanemarljivi, prihranke na letni ravni lahko računamo v več deset ali celo sto evrih.

Popular Today

Never Miss A Post!